Ensin

SUOMEKSI

Ensin on laulusarja, joka on luotu yhteistyössä musiikkiopistojen kanssa. Se esittelee uutta vokaalimusiikkia oppilaille, joilla on vielä rajalliset laulutekniset kyvyt, mutta palo oppia lisää. Laulut on sävelletty ihmisille eri ikäryhmistä, taustoista ja vaiheesta perusopinnoissa, tyypillisesti opiskeltuaan kahdesta viiteen vuotta. Ne tarjoavat lähestyttävän ja inspiroivat johdatuksen uuden vokaalimusiikin tekniikoihin kuten toimimiseen digitaalisten välineiden kanssa, kokeelliseen musiikkiteatteriin, improvisaatioon ja graafiseen notaatioon.

Laulusarjan kantaesitys on suunniteltu kevääksi 2023.

Suunnitteilla on myös toinen ja kolmas osa, jotka on tehty pidemmällä olevien opiskelijoiden tarpeisiin. Mikäli olet kiinnostunut toimimaan yhteistyökumppanina, ole hyvä ja ota yhteyttä säveltäjään sähköpostilla.

IN ENGLISH

Ensin (Fi: Firstly, or ‘the most first one’) is a song cycle created in collaboration with music schools (in Finnish musiikkiopisto). It introduces new vocal music to students who still have limited vocal technical skills, but want to learn more, typically having studied two to five years. The songs are composers for people from different age croups and backgrounds, and states of their early vocal training. They provide approachable and inspiring introduction to contemporary vocal techniques such as working with digital media, experimental music theatre, improvisation, and graphical notation.

The premiere of the song cycle is planned for Spring 2023.

Also, there are plans for second and third parts that will be aimed for students in later parts of their studies. Further collaboration partners are welcome to contact the composer: per email.

Other projects:

Degrees of Freedom

a sound and video installation for four coloratura sopranos about voices and identities

Voice is Voices

a sound and video installation for four coloratura sopranos about voices and identities

Torstainen

Aleatoric piano piece about the fragments of Thursdays