Laboratory of Online Music Theatre

Previous
Next

In English:

Laboratory of Online Music Theatre doesn’t give final answers but has many good questions, like:
What is online music theatre?
How can you use Zoom for art?
Why?

Members of the laboratory are (alphabetically): Mia Heikkinen, Miika Hyytiäinen, Eetu Lipponen and Inga Rikandi.

In 2020 Laboratory was financed by the City of Helsinki and the Ministry of Education and Culture and we created the “Random Acts” series. These videos can be seen in Instagram and Facebook.

Suomeksi:

Laboratory of Online Music Theatre ei tarjoa lopullisia vastauksia, mutta esittää hyviä kysymyksiä, kuten: 
Mitä on online musiikkiteatteri online?
Voiko Zoomissa tehdä taidetta?
Miksi?

Laboratorion jäsenet ovat (aakkosjärjestyksessä): Mia Heikkinen, Miika Hyytiäinen, Eetu Lipponen ja Inga Rikandi.

Vuonna 2020 sai tukea Helsingin kaupungilta sekä Suomen kulttuuriministeriöltä ja loi “Random Acts” sarjan, rykelmän sattumanvaraisia musiikkiteatteritekoja netin välityksellä. Nämä videot voi nähdä Instagramissa ja Facebookissa.

Fifth Random act: Online Feedback

Other projects:

Emote

Emote is a emotions for voice, percussion and video.